Το Κοινωνικό Φροντιστήριο, έρχεται να αποτελέσει τη νέα καινοτόμο δράση του υπουργείου Παιδείας που επιχειρεί να καλύψει τυχόν εκπαιδευτικά κενά σε μαθητές Λυκείων αλλά και να απαλλάξει τις οικονομικά αδύναμε οικογένειες από το βαχνά του φορντιστηρίου. Μαζί με την Π.Δ.Σ. (Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη) θα αποτελέσουν πολύτιμους εκπαιδευτικούς συμπαραστάτες στην εποχή της κρίσης. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης έχει τον εξής διπλό στόχο. Αφενός να απασχολήσει νέους άνεργους εκπαιδευτικούς και μακροχρόνια άνεργους εκπαιδευτικούς και αφετέρου να παράσχει διδακτική στήριξη σε μαθητές οικογενειών με κριτήριο τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα είναι μέσω ΕΣΠΑ, θα παρέχεται στο λύκειο διαμορφώνοντας μικρά, φροντιστηριακά τμήματα μικρότερα των 10 ατόμων, ενώ σα στόχο θα έχει να εφαρμοστεί πιλοτικά το τελευταίο τετράμηνο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ώστε να σταθμίσουμε τα αποτελέσματά του για τη διεύρυνσή του την επόμενη. Ο υφυπουργός Παιδείας Συμεών Κεδίκογλου, μεταξύ άλλων δήλωσε σχετικά: “Το Κοινωνικό Φροντιστήριο, ή όπως αλλιώς το 

ονομάσουμε, είναι μια ιδέα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής με κίνητρο την ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας που δοκιμάζεται και την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας δωρεάς παιδείας. Είναι η απάντηση του κοινωνικού κράτους”.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!