Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, κατέθεσε ερώτηση προς τον
Υπουργό Υποδομών και  Μεταφορών, κ. Καραμανλή, σχετικά με τον χρόνο απόσυρσης
των τουριστικών λεωφορείων και την δυνατότητα παράτασης αυτού του χρονικού
ορίου, ο οποίος μέχρι σήμερα, και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι στα 27 έτη.
Συγκεκριμένα, τονίζει ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και …
εν όψει ιδίως της
τουριστικής περιόδου ,οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων βρίσκονται σε δεινή
θέση, και αναπόφευκτα λόγω των δυσμενέστατων οικονομικών συνεπειών που
προκύπτουν αυτή την χρονική περίοδο, είναι αμφίβολη η ετοιμότητα τους εν όψει της
καλοκαιρινής περιόδου.
Επιπλέον, επισημαίνει ότι η αρνητική αυτή κατάσταση δεν προβλέπεται να
εξομαλυνθεί άμεσα, αντίθετα σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα προβλέπεται να
διαρκέσει.
Τέλος, θεωρεί ότι είναι λογικό να δοθεί μια τριετής παράταση στον χρόνο απόσυρσης
των τουριστικών οχημάτων, δηλ. από τα 27 έτη στα 30 έτη, δεδομένων των
προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων, χρονικό διάστημα εύλογο εν όψει των αντίξοων
συνθηκών και ιδίως των απρόβλεπτων εξελίξεων για τη συνέχεια, και με γνώμονα
πάντα την στήριξη και διευκόλυνση των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα της
“βαριάς” βιομηχανίας της χώρας μας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!