Χθες, συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου το 16 ο θέμα της Η.Δ.,
με τίτλο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και
της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ».
Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και εκσυχρονισμό του…
δικτύου οδοφωτισμού του
Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, στις 29-10-2019, αποφάσισε υπέρ της συνεργασίας με τον Ιδιωτικό τομέα για την υλοποίηση του έργου. Απόφαση την οποία υπερψήφισε και η παράταξή μας.
Εγγράφως, (http://ioannina2023.gr/images/news/2020.5.4_epistoli_odofotismo.pdf), η
παράταξή μας, πρότεινε την αναβολή της συζήτησης του θέματος, μέχρι την
παράδοση από τη Δημοτική Αρχή στις Δημοτικές παρατάξεις, των μελετών:
a) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
b) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
c) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
d) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
e) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
f) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Η Δημοτική Αρχή αντιλαμβανόμενη, το επιπόλαιο του εγχειρήματος και την
ανεδαφικότητα των επιχειρημάτων της, ζήτησε χρόνο για να εκτιμήσει, εκ νέου,
την διαμορφωθείσα κατάσταση.  Ως παράταξη, της τον παρέχουμε, ώστε να είναι
προετοιμασμένη κατάλληλα, κατά τη συζήτηση του καίριου αυτού θέματος στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Εν τούτοις, προκύπτει εύλογα ο προβληματισμός: Για ποιούς λόγους η
Δημοτική Αρχή διατηρείται σε διαζύγιο με τη σοβαρότητα και εκτίθεται
καθημερινά με τις ενέργειες και επιλογές της;
1. Γιατί, για ένα, τέτοιας αξίας και ωφέλειας, έργο, βιάστηκε να φέρει προς
συζήτηση το σχέδιο της Προγραμματικής, χωρίς να καταθέσει:
a. την καταγραφή των υφιστάμενων φωτιστικών (αποτύπωση-πλήθος και
είδος),
b. την προτεινόμενη τεχνική λύση (σχεδιασμός),
c. την ανάλυση του κόστους (προϋπολογισμός έργου),
d. την, υπό συνθήκες σχεδιασμού, ποσότητα ενέργειας που θα εξοικονομείται
μετά την κατασκευή του έργου
e. Τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν.
f. Ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο, το οποίο είναι:
i. απαραίτητο για την εκτίμηση του κατάλληλου τρόπου υλοποίησης του
έργου (ΣΔΙΤ, ΣΕΑ, κλπ) και
ii. προαπαιτούμενο κάθε συμφωνίας, αφού το συμβατικό αντάλλαγμα (με
τον Ιδιωτικό Φορέα) θα καλύπτεται από το ποσό εξοικονόμησης της
ενεργειακής κατανάλωσης, μέσω των Ανταποδοτικών Τελών
Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Δηλαδή, τι θα πληρώνει ο Δημότης στον
Ιδιώτη για 12 χρόνια που διαρκεί η Σύμβαση.
2. Δεν παρατήρησε ότι από το σχέδιο προγραμματικής έλειπε η
τεκμηρίωση:
a. του προϋπολογισμού του έργου των 19.200.000€.
b. του κατασκευαστικού κόστους των 7.000.000€.
3. Δεν προβληματίστηκε για ποιους λόγους προτείνεται:
a. η εκχώρηση κάθε αρμοδιότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου μέχρι και τη
δημοπράτηση του ΕΡΓΟΥ, θέτοντας τον Δήμο Ιωαννιτών αμέτοχο, ενώ, στο
τέλος απολογούμενοι στους Δημότες θα είναι ο Δήμαρχος και το Δημοτικό
Συμβούλιο;
b. η παράκαμψη όλων των υπηρεσιών του Δήμου στην επίβλεψη και έγκριση
των διαδικασιών μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης;
4. Γιατί η Δημοτική Αρχή είναι ανακόλουθη τόσο με τις εισηγήσεις των
Αντιδημάρχων της, όσο και με τις αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου;
Η παράταξή μας, προτρέπει τη Δημοτική Αρχή να πάψει να αντιμετωπίζει τα
θέματα με προχειρότητα και με ερασιτεχνισμό που προκαλεί τουλάχιστον
μειδιάματα και αναμένει, σε κανονική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να
κατατεθούν με τον κανονικό τρόπο, όλα τα προαναφερόμενα.
Παράλληλα, η παράταξή μας, συνεχίζει να προβάλει:
 Την αναγκαιότητα, όλα τα θέματα του Δήμου, και κυρίως αυτά που αφορούν
την τσέπη των συνδημοτών μας, να τυγχάνουν ορθολογικού και κυρίως
σοβαρού χειρισμού.
 την αναγκαιότητα της υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ,
 τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με τον Ιδιωτικό τομέα για την εκτέλεση
και τη διαχείριση του ΕΡΓΟΥ,
 την αξία που θα προσδώσει το ΕΡΓΟ στις υποδομές του Δήμου, και κυρίως,
 την χειροπιαστή οικονομική ωφέλεια που πρέπει να προσδοκά ο Δημότης από
την εφαρμογή μιας σωστά μελετημένης, σχεδιασμένης, κοστολογημένης και
συμβασιοποιημένης συνεργασίας για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ αυτού.
Τα ανωτέρω εκτέθηκαν, στην Οικονομική Επιτροπή, κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης, από τον Δημοτικό Σύμβουλο της
παράταξής μας Κ ο Βασίλειο Κοσμά.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!