Από τη Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το νέο Πληροφοριακό Σύστημα εθνικής εμβέλειας του υπουργείου Εσωτερικών, το «Μητρώο Πολιτών», το οποίο θα διασυνδέει 1.036  υπηρεσίες Ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
 Με το νέο σύστημα αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία και ο τρόπος…
οργάνωσης των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης του πολίτη, απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες για την τήρηση, επεξεργασία και διάθεσή τους, καθώς και στο άμεσο μέλλον  δεν θα χρειάζεται πλέον οι πολίτες να προσκομίζουν πλήθος εγγράφων για απλές διοικητικές διαδικασίες.
 Η σταδιακή κατάργηση των σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που ζητούνται σήμερα από τρίτους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, θα έχει θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη.
 Έτσι, ο πολίτης δεν θα είναι αναγκασμένος να προσφεύγει στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ, για να λάβει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όπως αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων και αποσπάσματα οικογενειακής μερίδας, αφού η ζητούμενη πληροφορία θα διατίθεται ηλεκτρονικά στους αντίστοιχους φορείς, μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής διασύνδεσης.
 Σε δήλωσή του ο βουλευτής Ν. Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, αναφέρει τα εξής:
 «Το Μητρώο Πολιτών  αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο  εκσυγχρονισμού όχι μόνο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και της Δημόσιας Διοίκησης, γενικότερα. Πρακτικά,  μέσω του   περιορισμού της γραφειοκρατίας, θα συνεισφέρει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!