Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19) στις 7 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00’ με τα παρακάτω θέματα: 

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2021.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος 
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με τη χρησιμοποίηση ποσοστού έως 50% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΣΑΤΑ) , για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος 
 3. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 111/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2021.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία 
 4. Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2021.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία 
 5. Εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας Δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Χαραυγής του Δήμου Φιλιατών για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος κοινού υγειονομικού ενδιαφέροντος .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ
 6. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Κυπαρίσσου λόγω άγονης δημοπράτησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!