Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) εδώ και αρκετά χρόνια αποτελούν μια ξεχωριστή και ρηξικέλευθη δομή που έχει πλούσια προσφορά στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία γενικότερα.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ξεκάθαρο ότι δεν ασχολείται με σοβαρό και ουσιαστικό τρόπο για τη στελέχωση και τη λειτουργία τους. Τα Κ.Π.Ε. οδηγήθηκαν σε έμμεση υπολειτουργία μέσα από τη μείωση των δαπανών λειτουργίας…
,  την κατάργηση των ελάχιστων χρημάτων που δίνονταν από τον προϋπολογισμό, τις εκκρεμείς απλήρωτες δαπάνες και το βασικότερο από την περικοπή που έγινε στο προσωπικό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σκοπιμότητας και προχειρότητας είναι ότι έπρεπε εδώ και 2,5 χρόνια να είχε εκδοθεί προκήρυξη από το Υπουργείο Παιδείας για την επιλογή εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τις Παιδαγωγικές Ομάδες των ΚΠΕ και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία διαδικασία.
Φέτος για μια ακόμη φορά έχουμε γίνει στο ίδιο έργο θεατές με τον χειρότερο μάλιστα τρόπο. Βρισκόμαστε ήδη στα μισά της σχολικής χρονιάς και τα περισσότερα Κ.Π.Ε. υπολειτουργούν. Πιο συγκεκριμένα, το ΚΠΕ Φιλιππιάδας που ως συντονιστικό των ΚΠΕ όλης της Ηπείρου έπρεπε να είναι στελεχωμένο με έξι (6) εκπαιδευτικούς, δυστυχώς σήμερα υπάρχει μόνο ένας (1) εκπαιδευτικός με αποτέλεσμα ουσιαστικά να έχει κλείσει (δεν μπορεί να δεχθεί εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων)! Το ίδιο συμβαίνει και στο ΚΠΕ Πραμάντων που ενώ έπρεπε να υπάρχουν πέντε (5) εκπαιδευτικοί ως μέλη της παιδαγωγικής ομάδας, σήμερα υπάρχουν μόνο δυο (2) και μάλιστα ο ένας (1) αποσπάστηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες!
Η πολιτική αυτή της απαξίωσης των ΚΠΕ ακολουθείται πιστά και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου αφού για 2,5 χρόνια παρά τις πιέσεις και ερωτήσεις που γίνονταν από τους αιρετούς ΑΠΥΣΠΕ (Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) και τον αιρετό ΑΠΥΣΔΕ (Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για την αναπλήρωση των κενών, δεν έγινε καμία ουσιαστική διαδικασία για τη στελέχωση τους. Αντίθετα, υπήρχε εμπαιγμός και αδικαιολόγητη κωλυσιεργία.
Είναι αυτονόητο ότι τα παραπάνω ΚΠΕ δεν μπορούν να λειτουργήσουν και φυσικά με τέτοιες πρακτικές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου οδηγούνται στην απαξίωση και στην αδράνεια!
Απαιτούμε την άμεση κάλυψη των κενών στα ΚΠΕ έτσι ώστε να μη χαθεί η σημαντική προσφορά τους για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις τοπικές κοινωνίες.

Οι αιρετοί


Ευαγγέλου Φίλιππος, αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου                          
Μπουκομάνης Δημήτρης, αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου  
Μπόζιος  Κωνσταντίνος, αιρετός ΑΠΥΣΔΕ Ηπείρου  

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!