Η θεσμοθέτηση του γενικού Χωροταξικού Σχεδίου και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τον Τουρισμό, τις ΑΠΕ και τη Βιομηχανία από τη Νέα Δημοκρατία αποτελούν τομή στον σχεδιασμό του χώρου, ανέφερε ο βουλευτής Σταύρος Καλογιάννης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης – νόμου που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών Πάρκων. Ειδικότερα ο Σταύρος Καλογιάννης τόνισε:«Συζητάμε σήμερα την πρόταση νόμου που είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή τον περασμένο Ιούλιο και αφορά την ανάπτυξη επιχειρηματικών Πάρκων. Επισημαίνω ότι η πρότασή μας κατατέθηκε προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή τον περασμένο Δεκέμβριο, μία μέρα μετά την παρουσίαση από το Υπ. Ανταγωνιστικότητας αντίστοιχου σχεδίου Νόμου! Ο προγραμματισμός αυτός και η μεθόδευση που ακολουθήθηκε δεν τιμούν βέβαια την Κυβέρνηση.Πρόκειται για μία σημαντική πρόταση – νόμου με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε μία περίοδο που η οικονομία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, τη ρύθμιση της άναρχης χωροθέτησης επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που τόσο ανάγκη έχει σήμερα η κοινωνία.Βασικός άξονας της πρότασής μας είναι η εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας με το θεσμοθετημένο από τον Απρίλιο 2009 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη Βιομηχανία, που αποτελεί το υπερκείμενο πλαίσιο κατευθύνσεων για την χωρική οργάνωση της βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας. Τα χωροταξικά Πλαίσια που εκπόνησε και θεσμοθέτησε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποτελούν τομή στο σχεδιασμό του χώρου. Επισημαίνω ότι όταν συζητήσαμε τα Χωροταξικά Πλαίσια το ΠΑΣΟΚ ήταν αρνητικό σε όλα! Σήμερα ως Κυβέρνηση, τα εφαρμόζει – ορθώς – και μάλιστα απαρέγκλιτα!Παράλληλα, με την πρότασή μας εκσυγχρονίζεται η υφιστάμενη νομοθεσία για την χωροθέτηση και λειτουργία των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, που ισχύει από το 1997, λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής για τον μεταποιητικό τομέα, ενώ ρυθμίζονται και θέματα που δεν έθιγε ο παλιός νόμος 2545/1997, όπως η κυριότητα των χώρων και των υποδομών.Επιπλέον:
* Απλοποιείται η διαδικασία και ο απαιτούμενος χρόνος αδειοδότησης νέων επιχειρηματικών Πάρκων με τη θεσμοθέτηση διαδικασίας μίας στάσης. Ειδικότερα, η αδειοδότηση των Πάρκων απλοποιείται καθώς διακρίνεται πλέον σε 2 στάδια:
* Αρχικά με ΚΥΑ προσδιορίζονται τα όρια και η θέση του Επιχειρηματικού Πάρκου, τα έργα που απαιτούνται για την ανάπτυξή του και εγκρίνεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτόσεων. Δίνεται έτσι η αρχική έγκριση ανάπτυξης ενός Επιχειρηματικού Πάρκου.
* Η τελική έγκριση ανάπτυξης του Πάρκου παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Ανταγωνιστικότητας, αφού έχουν εγκριθεί οι σχετικές μελέτες (όπως η πολεοδομική, μελέτες έργων υποδομής, κ.α).
* Διευκολύνεται η χρηματοδότηση δημιουργίας ενός επιχειρηματικού Πάρκου και θεσμοθετούνται κίνητρα και αντικίνητρα ώστε να ωθούνται οι επιχειρήσεις να εγκαθίστανται σε οργανωμένα Πάρκα.
* Διευρύνεται το φάσμα των κατηγοριών των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στα επιχειρηματικά Πάρκα, με την εγκατάσταση και επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα, για τις οποίες υπάρχουν σοβαρά προβλήματα χωροθέτησης λόγω έλλειψης κατάλληλων χώρων.
Η πρόταση νόμου για τα επιχειρηματικά Πάρκα είναι ολοκληρωμένη, απολύτως τεκμηριωμένη και καλούμε το Υπουργείο να την κάνει αποδεκτή».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!