Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ…

ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, έως την 31/12/2020.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!