Κατά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 2-1-2011 για την εκλογή του πρώτου αιρετού προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου εκλέχθηκαν οι εξής:Πρόεδρος Περιφερειακού συμβουλίου ο κ. Πέτσιος Κων/νος, από τον συνδυασμό του κ.Καχριμάνη, με 30 ψήφους.Αντιπρόεδρος Περιφερειακού συμβουλίου ο κ. Μπάτσης Χαράλαμπος, από τον συνδυασμό του κ.Αργύρη, με 32 ψήφους.Γραμματέας Περιφερειακού συμβουλίου ο κ. Ζούμπας Στέφανος, από τον συνδυασμό του κ.Αργύρη, με 28 ψήφους.Να σημειωθεί και τα τρία (3) μέλη του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου είναι από την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων.Επίσης πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της οικονομικής επιτροπής.Έτσι εξελέγησαν, από τον συνδυασμό του κ.Καχριμάνη:Τακτικά μέλη:
Ντέτσικας Κων/νος, με 48 ψήφους (Ιωάννινα)
Καττής Νικόλαος, με 47 ψήφους (Ιωάννινα)
Ψαθάς Βασίλειος, με 47 ψήφους (Άρτα)
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, με 46 ψήφους (Πρέβεζα)
Πλιάκος Μιχάλης, με 44 ψήφους (Ιωάννινα)
Και αναπληρωματικά μέλη:
Παπατσίμπας Γιώργος, με 34 ψήφους (Ιωάννινα)
Κώτσιος Νικόλαος, με 34 ψήφους (Θεσπρωτία)
Κατέρης Ιωάννης, με 33 ψήφους (Άρτα)
Δηλαβέρης Αναστάσιος, με 33 ψήφους (Θεσπρωτία)
Διβάρης Διονύσιος, με 33 ψήφους (Άρτα)
Από τον συνδυασμό του κ.Αργύρη, εξελέγησαν:
Τακτικά μέλη:
Ιωάννου Αθηνά, με 37 ψήφους (Θεσπρωτία)
Κασσής Μιχάλης, με 34 ψήφους (Ιωάννινα)
Και αναπληρωματικά μέλη:
Φώτης Κων/νος, με 40 ψήφους (Άρτα)
Αρβανίτης Κων/νος, με 39 ψήφους (Πρέβεζα)
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, με 37 ψήφους (Ιωάννινα)
Και τέλος από τον συνδυασμό του κ.Κωτσαντή, εξελέγη ως τακτικός μέλος στην οικονομική επιτροπή ο:
Κωτσαντής Κων/νος, με 38 ψήφους (Ιωάννινα)
Ακόμη θα συγκροτηθούν από το περιφερειακό συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίαση του, δύο επιτροπές ακόμη οι οποίες προβλέπονται από τον Νόμο 3852/10 και θα είναι οι εξής:
1. Επιτροπή Ανάπτυξης
2. Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

Τέλος όσον αφορά τους τρεις (3) θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, που θα ορίσει ο κ.Καχριμάνης τις επόμενες ημέρες, έγκυρες πληροφορίες μας λένε ότι για αυτούς θα ληφθεί υπόψη η σειρά κατάταξης των ψήφων με τους οποίους εκλέχθηκαν, η αποκλειστική διαθεσιμότητά τους για την άσκηση των καθηκόντων, οι γνώσεις τους καθώς και η κατανομή στις περιφερειακές ενότητες. Έτσι θα είναι:
Καραμπίνας Ιωάννης (1ος σε ψήφους στα Ιωάννινα)
Πότσης Οδυσσέας (2ος σε ψήφους στα Ιωάννινα)
Τσιρογιάννης Χρήστος (1ος σε ψήφους στην Άρτα)
Οι εν λόγω θεματικοί αντιπεριφερειάρχες θα είναι επικεφαλής των ανωτέρω επιτροπών, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο. Έτσι:
Την Οικονομική επιτροπή αναλαμβάνει ο Καραμπίνας Ιωάννης.
Την επιτροπή Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Τσιρογιάννης Χρήστος.
Την επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων αναλαμβάνει ο Πότσης Οδυσσέας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!