Σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας περιλαμβάνονται στην πρόταση που υπεβλήθη στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και αφορά την σύνταξη-επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών για την επέκταση, βελτίωση και συντήρηση των λιμενικών υποδομών. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου από τον Πρόεδρο του και Δήμαρχο Πρέβεζας Νίκο Γεωργάκο στο …
πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ οι προτεινόμενες δράσεις (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα, μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εμπορικού Λιμένα, μελέτη προμήθειας αναρροφητήρων και μελέτη κατασκευής ανατολικής προβλήτας λιμένα θα δώσουν νέες προοπτικές στην περιοχή. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργάκο παρά την κρίση των τελευταίων χρόνων το λιμάνι δεν έχει σταματήσει να συνεισφέρει οικονομικά σε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτό όταν σε άλλα λιμάνια της Ελλάδας η εμπορική κίνηση έχει σχεδόν μηδενιστεί. Η σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τις οποίες στερείται το λιμάνι αποτελούν δύο πολύ σημαντικά εργαλεία ενώ λόγω του ότι αυτό βρίσκεται στις παρυφές του Ιστορικού Κέντρου και γειτνιάζει με τον τουριστικό λιμένα απαιτείται η προσθήκη νέου τεχνολογικού εξοπλισμού όπως αναρροφητήρες για την φορτοεκφόρτωση των χύδην φορτίων. Επίσης η κατασκευή της ανατολικής προβλήτας ώστε να μπορεί να διατεθεί για την πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων θα υπάρξει σαφής διαχωρισμός των χρήσεων που αναπτύσσονται στο λιμάνι, θα αυξηθούν οι δείκτες απόδοσης της λιμενικής εγκατάστασης και θα έχουμε αύξηση των εσόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!