Την
ένταξη της πράξης του Δήμου Πρέβεζας “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή ,
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση
των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της
χώρας” στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ …υπέγραψε η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου
Εσωτερικών Γεωργία Βαλατσού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις
49.989,36 ευρώ , χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο
Εσωτερικών, ενώ στόχος του είναι η βελτίωση των συγκεκριμένων υποδομών
και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορά το
επιβατικό κοινό. Η δαπάνη αφορά τη δημιουργία ή την αναβάθμιση στάσεων
(με ανώτερο αριθμό τις 25) που προβλέπονται σε εγκεκριμένες , δημοτικές ή
αστικές γραμμές.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!