Με μια ειδική και μια τακτική συνεδρίαση και με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πρέβεζας. Οι συνεδριάσεις θα μεταδοθούν απευθείας από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας
Συγκεκριμένα στις 6μ.μ το απόγευμα το σώμα θα απασχολήσει η
Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, Δήμου Πρέβεζας. Μία ώρα αργότερα στις 7μ.μ θα ακολουθήσει η τακτική συνεδρίαση με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι :

 1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2020.
 2.Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2020 (Δ΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας. 
3.Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022- συμπλήρωση απόφασης 277/2020 του Δημοτκού Συμβουλίου. 
4.Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου σε υπηρεσίες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών έτους 2021. 
5.Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021.
 6.Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2021.
7.Εξέταση αιτήματος κοινότητας Βρυσούλας με θέμα το σοβαρό πρόβλημα της ύδρευσης.
8.Εξέταση αιτήματος κ. Νούσια Παναγιώτη για επανεξέταση ανταλλαγής ιδιοκτησίας του που βρίσκεται εκτός σχεδίου στην Τ.Κ. Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, με δημοτική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου στην Τ.Κ. Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας. 
9.Εξέταση της αριθμ. 51/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Απαγόρευση στάθμευσης και σήμανση διαφόρων οδών της πόλης προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διέλευση των απορριμματοφόρων». 
10.Εξέταση της αριθμ. 52/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Σύνταξη συμβολαίου ρυμοτομούμενων και προσκυρούμενων τμημάτων επί της οδού Μελίνας Μερκούρη και Πολυτεχνείου 50, ιδιοκτησίας Δημητρίου Γ. Ιωάννου, στο Ο.Τ.:58 του Ρ/Σ Πόλεως Πρέβεζας». 
 11.Εξέταση της αριθμ. 53/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Αίτηση για έγκριση εισόδου εξόδου επιχείρησης στην οδό Λασκαράτου Πρέβεζα».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!