Σε διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που θα εκτελέσει τις εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου στον αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης προϋπολογισμού 50 χιλ. ευρώ θα προβεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας. Οι εργασίες αποτελούν τμήμα του υποέργου “Αποκατάσταση-Ανάδειξη Αρχαίου Θέατρου Κασσώπης Α’ φάση” που περιλαμβάνει δράσεις αποκατάστασης, αναστήλωσης και προστασίας του μνημείου καθώς και …
εργασίες υποδομών και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου. Ο χώρος του Θεάτρου παρουσιάζει έντονα φαινόμενα κατολισθήσεων από τα πρανή των ανάντη ορεινών όγκων. Περιμετρικά του Θεάτρου λοιπόν , ανάντη του καμπύλου περιμετρικού αναλήμματος θα γίνει εσκφαφή και αποχωμάτωση μιας ζώνης τουλάχιστον 2,5 μέτρων. Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η αποφόρτιση του περιμετρικού αναλημματικού τοίχου και η δημιουργία διαδρομών εργοταξιακής κίνησης.Πιο περιορισμένες αποχωματώσεις θα προκύψουν σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Θεάτρου τόσο για την απομάκρυνση παραγόντων κατολισθήσεων και ανασκαφών όσο και για τη διαμόρφωση των εργοταξιακών διαδρομών. Στη τελική φάση ολοκλήρωσης του έργου περιλαμβάνεται διαδρομή πλάτους 2,5μ. περιμετρικά του καμπύλου περιμετρικού αναλλήματος με ελαφριά κλίση προς τα έξω, ο οποίος θα παρέχει την επισκεψιμότητα για τον διαρκή καθαρισμό από προϊόντα κατολίσθησης. Σύμφωνα τον χορηγικό φάκελο που έχει εκπονηθεί από το Σωματείο Διάζωμα το Θέατρο της Κασσώπης δεν φαίνεται να έχει υποστεί συστηματική λιθολόγηση και αυτό εκ των πραμάτων το κατατάσσει στα μνημεία με τις μικρότερες απώλειες σε αρχαίο υλικό. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως πάνω από το 70% του αρχαίου υλικού βρίσκεται στο εσωτερικό και την περίμετρο του μνημείου και αυτό δίνει τη δυνατότητα ή καταπιεσμένο στο εσωτερικό και στην περίμετρο του μνημείου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για αναστυλώσεις και ανατάξεις τοιχοποιιών χωρίς να γίνει εκτεταμένη χρήση νέου υλικού. Η διάβρωση που παρουσιάζει ο τοπικός λίθος από τις καιρικές συνθήκες στο πέρασμα του χρόνου δεν συνιστά απαγορευτικό παράγοντα για την αναστήλωση αρχιτεκτονικών μελών και εδωλίων. Επίσης στην περιοχή δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ή άλλες οχλούσες χρήσεις που θα μπορούσαν να επιφέρουν αισθητική επιβάρυνση και το φυσικό τοπίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναλλοίωτο από την αρχαιότητα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!