Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η διαδικασία ανάθεσης του έργου αποκατάστασης της χωματερής στην Δουρούτη. Η έγκριση αυτή δίνει το «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο ώστε να ακολουθήσει άμεσα η εγκατάσταση του εργολάβου.Ανάδοχος του έργου έχει αναδειχθεί η εταιρία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ.Το έργο αποκατάστασης της χωματερής είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου» με προϋπολογισμό 7,78 εκατομμύρια ευρώ και τελικό δικαιούχο την ΔΕΥΑΙ.Πρόκειται για μία παρέμβαση καθοριστικής σημασίας, όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.Το έργο θα εκτελεστεί σταδιακά, χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία της χωματερής για όσο χρονικό διάστημα αυτό κριθεί απαραίτητο.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!