Κατά της επαναλειτουργίας από σήμερα των υποθηκοφυλακείων, ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων τάσσεται ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων. Με σχετική ανακοίνωσή του ζητά από την Πολιτεία ουσιαστική οργάνωση των υπηρεσιών και φορέων με ειδικό πρωτόκολλο από τον Ε.Ο.Δ.Υ., με σαφείς οδηγίες, ορισμό αρμοδίων υπαλλήλων για την…
εφαρμογή των κανόνων και ελέγχου τήρησης των κανόνων αυτών.Τέλος ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εξασφαλίσει τα μέτρα προστασίας για τη δημόσια υγεία αφού προηγουμένως διερευνήσει τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε υπηρεσίας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!