Αφορά και τους διοικητικούς υπαλλήλους στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες


Από κόσκινο θα περάσουν όλα τα πτυχία και τα πιστοποιητικά που κατέθεσαν για το διορισμό ή την εξέλιξή τους, οι εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι-καθηγητές) αλλά και οι διοικητικοί υπάλληλοι στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το υπουργείο Παιδείας εντέλλει τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να ελέγξουν τη νομιμότητα όλων των δικαιολογητικών του προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται να γίνει άμεσα έλεγχος νομιμότητας πτυχίων στους μόνιμους δασκάλους στους καθηγητές και ΙΔΑΧ που ανήκουν στην αρμοδιότητα του. Σχετικό έγγραφο έχει αποστείλει προς τους Περιφερειακούς και Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μάλιστα, για την συγκεκριμένη διαδικασία το υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης παράταση του προβλεπόμενου χρόνου από τρεις έως οκτώ μήνες τουλάχιστον.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!