Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:…    Kατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου ,οικ. έτους 2020.
    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. ΡΙΓΓΑ».
    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΣΟΥΛΙΟΥ».
    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΑΧΕΡΟΝΤΑ».
    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: « Αντικαταστάσεις επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Γλυκής –Χοϊκας –Γαρδικίου».
    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αντικατάσταση –επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Σουλίου».
    Παράταση ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 49 Προκρίτων».
    Τροποποίηση (5η ) της σύμβασης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
    Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Γαρδικίου Δήμου Σουλίου.
    Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικούς καταλόγους ( Σχετική η υπ΄αριθμ. 85/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου).
    Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας .

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!