Η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» η οποία
δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και ζωοτροφών ζητεί για μόνιμη εργασία,
στο εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών στη Πεδινή Ιωαννίνων :
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:

-Ευθύνη της λειτουργίας του εργοστασίου
-Παρακολούθηση και έλεγχος των αποθηκών υλών και υλικών
– Προγραμματισμός της παραγωγής σε συνεργασία με τους υπευθύνους των
τμημάτων
– Οργάνωση, έλεγχος και συντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας
-Βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής
-Διαχείριση ομάδων παραγωγής
– Διοίκηση και ανάπτυξη προσωπικού
-Υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των χώρων παραγωγής
-Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κόστους και του
προγράμματος παραγωγής
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα – χαρακτηριστικά:  Πτυχίο Α.Ε.Ι. Γεωπονικής σχολής κατεύθυνσης ζωικής παραγωγής ή
μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, μηχανολόγου μηχανικού ή άλλης
πολυτεχνικής σχολής
-Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε οργανωμένη παραγωγή με
ιδιαίτερη προτίμηση σε εργοστάσιο ζωοτροφών.  Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
– Άριστη γνώση Η/Υ
-Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
– Διοικητικές ικανότητες και δυναμική προσωπικότητα
Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!