Το Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟΚ Πρέβεζας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι:
•Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δήλωσης παράκτιας, μέσω του συστήματος ΟΣΠΑ, παραμένει σε λειτουργία και είναι εφικτή η υποβολή δηλώσεων.Αναμένεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων παράκτιας να παραταθεί, για …

λίγες ημέρες (μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου).
Προτείνεται τα σκάφη που δικαιούνται και την ένταξη στην προσωρινή παύση, να υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση deminimis.
•Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι ο πλοιοκτήτης που κατέχει το σκάφος. Η ενίσχυση αφορά στο σκάφος και δεν είναι δυνατό για το ίδιο σκάφος να δοθεί ενίσχυση μεγαλύτερη από το ποσό που του αντιστοιχεί. Στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων δικαιούχος είναι ο πλοιοκτήτης της τελευταίας ημέρας υποβολής αιτήσεων γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία εκείνης της ημέρας θα γίνει ο έλεγχος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!