Στη πέμπτη θέση της λίστας των σημαντικότερων (βάσει κύκλου εργασιών) βιομηχανιών τροφίμων της χώρας βρέθηκε η εταιρεία ΠΙΝΔΟΣ Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων. Σύμφωνα με έρευνα της New Times η οποία θα παρουσιαστεί στο ψηφιακό forum Export Leaders 2021 – Η Ελλάδα της εξωστρέφειας, η ΠΙΝΔΟΣ ΑΠΣΙ αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 8% στα 270 εκατ. ευρώ και τα καθαρά της κέρδη κατά 9% που διαμορφώθηκαν στα 3,3 εκατ. ευρώ. Οι επιδόσεις αφορούν την τελευταία πριν την πανδημία δημοσιευμένη χρήση του 2019.

Η συνεταιριστική αυτή επιχείρηση, που …διευθύνεται από τον κ. Ανδρέα Δημητρίου, κατόρθωσε να βελτιώσει την χρηματοδότηση-οικονομική της διάρθρωση αυξάνοντας τα ίδια κεφαλαία της κατά 7% στα 178,5 εκατ. ευρώ και να μειώσει κατά 3% τις υποχρεώσεις της στα 194 εκατ. ευρώ μία σχέση υγιής. Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της Nestle Hellas συνδυάστηκε με συνέχιση του επενδυτικού της προγράμματος και κυρίως με την χρηματοδότηση σημαντικών προγραμμάτων κοινωνικής προσφοράς, ιδιαίτερα στον τομέα της στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας. 

 Σελίδες μιας ενδιαφέρουσας ιστορίας 

 Το 1958, εφτά αγρότες από τον Νομό Ιωαννίνων, με την παρότρυνση του Παγκόσμιου Συμβούλιου Εκκλησιών, αποφάσισαν να ασχοληθούν με την παραγωγή πουλερικών ως συμπλήρωμα στο εισόδημα τους. Αυτή ήταν η αρχή για την ίδρυση του ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ, ενός συνεταιρισμού που έμελλε να σφραγίσει με το όνομά του την πορεία της ελληνικής πτηνοτροφίας. Και από τότε άλλαξαν πολλά. Τα 7 μέλη αυξήθηκαν σε περισσότερα από 500, οι 2 εργαζόμενοι ξεπερνούν πλέον τους 1.200, ενώ η παραγωγή των 5.000 κοτόπουλων την εβδομάδα ανέρχεται σε 850.000 κοτόπουλα εβδομαδιαίως.

Σήμερα, η ΠΙΝΔΟΣ διαθέτει τις πιο σύγχρονες τεχνολογικά εγκαταστάσεις, στον κλάδο της πτηνοτροφίας, που λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα, ο όμιλος διαθέτει:
 

Πτηνοτροφεία. Τα πτηνοτροφεία της ΠΙΝΔΟΥ λειτουργούν στις πιο σύγχρονες τεχνολογικά εγκαταστάσεις. Η χωροθέτησή τους ακολουθεί ειδική διάταξη, με αρίθμηση, επιτρέποντας έτσι τον πλήρη έλεγχο του κάθε κτιρίου και κατ’ επέκταση του κάθε πτηνοτρόφου. Λειτουργούν με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με βάση τη δραστηριότητα τους, χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

Πατρογονικούς πτηνοθαλάμους. Πλήρως αυτοματοποιημένοι, από επιλεγμένα υγιή κοπάδια της περιοχής, εξασφαλίζοντας ετησίως περισσότερα από 60.000.000 αυγά άριστης ποιότητας προς εκκόλαψη.
 
Πτηνοθαλάμους παχύνσεως. Οι οποίοι βρίσκονται εγκατεστημένοι σε όλο το νομό. σε ορεινές περιοχές και σε υψόμετρο πάνω από 700 μ. εξασφαλίζοντας έτσι στα κοτόπουλα ΠΙΝΔΟΣ την ασύγκριτη ορεινή τους γεύση. Η ετήσια παραγωγή φτάνει τα 22,000.000 κοτόπουλα περίπου.
Ειδικές φάρμες εκτροφής κοτόπουλων ελεύθερης βοσκής. Βρίσκονται διάσπαρτες σε όλο το νομό Ιωαννίνων και κυρίως σε ορεινές περιοχές. Πρόκειται για ειδικές φάρμες, οι οποίοι φέρουν ανοίγματα εξασφαλίζοντας έτσι την ελεύθερη πρόσβαση των κοτόπουλων στον περιβάλλοντα χώρο. Τρέφονται μόνο με 100% πιστοποιημένες φυτικές τροφές, πλούσιες σε καλαμπόκι και η διατροφή τους συμπληρώνεται με τη βόσκηση. Γι’ αυτό έχουν έντονο κίτρινο χρώμα και μοναδική αυθεντική γεύση.
Ειδικές φάρμες βιολογικής εκτροφής. Ειδικά διαμορφωμένες φάρμες ώστε να εκτρέφονται τα βιολογικά κοτόπουλα με τον παραδοσιακό τρόπο εκτροφής για περισσότερες από 81 ημέρες. Τρέφονται μόνο με πιστοποιημένες τροφές, που έχουν παραχθεί με βιολογικές πρώτες ύλες, ενώ καθόλη τη διάρκεια της ημέρας έχουν άμεση πρόσβαση για ελεύθερη βόσκηση στον περιβάλλοντα χώρο.
 
Eκκολαπτήριο με ποιοτική παραγωγή πάνω από 50 εκ. νεοσσών το χρόνο Στην Κοσμηρά Ιωαννίνων, βρίσκεται ένα από τα πιο σύγχρονα εκκολαπτήρια που υπάρχουν στην περιοχή των Βαλκανίων. Κατασκευάστηκε το 1996 και μετά από τον πρόσφατο εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του και την επέκταση της δυναμικότητας του, έχει φτάσει να εκκολάπτει 600.000 αυγά την εβδομάδα και περισσότερα από 60.000.000 αυγά ετησίως. Το εκκολαπτήριο είναι εφοδιασμένο με αυτόματες εκκολαπτικές και επωαστικές μηχανές της Ολλανδικής εταιρείας PASREFORM. Είναι εγκατεστημένο σε τοποθεσία που εξασφαλίζει σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την καλή υγεία των νεοσσών. Γι’ αυτό το λόγο το εκκολαπτήριο εγγυάται τις υψηλότερες προδιαγραφές τελικού προϊόντος. 
Εργοστάσιο Ζωοτροφών. Υπερσύγχρονο εργοστάσιο με οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, ISO 22000:2018. Ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο, με οργανωμένο σύστημα διαχείρισης, συντήρησης εξοπλισμού και ποιοτικού ελέγχου, που βρίσκεται στην Πεδινή Ιωαννίνων. Το εργοστάσιο βρίσκεται σε 24ωρη λειτουργία και ανά ώρα παράγονται μέχρι 40 τόνοι έτοιμης ζωοτροφής, που διατίθεται άμεσα στους παραγωγούς είτε με ιδιόκτητα σιλοφόρα οχήματα του Συνεταιρισμού, είτε ενσακισμένη. Έχει δυναμικότητα 40τόνους/ώρα με δύο γραμμές παραγωγής των 20 τόνους/ώρα. Η πρώτη γραμμή παραγωγής κατασκευάστηκε το 2001 και η δεύτερη το 2006. Αποτέλεσμα αυτών είναι η ετήσια παραγωγή να ξεπερνάει τους 220.000 τόνους. Δραστηριοποιείται ακόμη, στην παραγωγή φυραμάτων για κοτόπουλα πάχυνσης, κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής, αγελάδες, αιγοπρόβατα, χοιρινά, και για όλα τα παραγωγικά ζώα, ενώ παράγει και ισορροπιστές για τα παραπάνω είδη φυραμάτων. 
Πτηνοσφαγείο. Υπερσύγχρονη μονάδα, με δυναμικότητα σφαγής 8.000 μονάδων την ώρα
Εργοστάσιο Έτοιμων Ψημένων. Για την παραγωγή των έτοιμων ψημένων προϊόντων, η ΠΙΝΔΟΣ έχει επιστρατεύσει τις πιο σύγχρονες μεθόδους που διαθέτει η σημερινή τεχνολογία της πτηνοτροφίας. Όλη η διαδικασία παραγωγής έτοιμων ψημένων προϊόντων γίνεται από αυτοματοποιημένα μηχανήματα. Για τα νωπά έτοιμα ψημένα προϊόντα ακολουθείται μέθοδος συσκευασίας σε τροποποιημένες ατμόσφαιρες (θερμοκρασία -2 οC έως +2 οC), ενώ τα κατεψυγμένα έτοιμα ψημένα παράγονται με τη μέθοδο της υπερταχείας κατάψυξης (θερμοκρασία -18 οC). 
Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Το 2006, στο χώρο του πτηνοσφαγείου κατασκευάστηκαν ψυκτικές εγκαταστάσεις, έκτασης 3.000τ.μ για την παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων και αποθήκευση τους. Tόσο για τα νωπά όσο και για τα κατεψυγμένα προϊόντα, εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι συντήρησης. Τα νωπά διατηρούνται σε θερμοκρασίες από -2 οC έως +2 οC ενώ τα κατεψυγμένα, στους -18 οC. Επίσης, οι εγκαταστάσεις παρέχουν τη δυνατότητα κατάψυξης έως 30 τόνους τροφίμων την ημέρα, καθώς και δυνατότητα αποθήκευσης 5.000 τόνων. 
Χημικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Η ΠΙΝΔΟΣ διαθέτει (από το 1999) σύγχρονο ιδιόκτητο μικροβιολογικό, χημικό & μοριακό εργαστήριο. Ο βασικός ρόλος του είναι η υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού με καθημερινές εργαστηριακές αναλύσεις. Το εργαστήριο εφαρμόζει προηγμένη ρομποτική στους ελέγχους της υγείας των πτηνών και της ασφάλειας των τελικών προϊόντων. Το αυτοματοποιημένο ρομποτικό σύστημα (BEAR) διαθέτει τεχνολογίες αιχμής στην επεξεργασία και ανάλυση δειγμάτων, στην αξιολόγηση και έκδοση εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Επίσης έχει δυνατότητες εξ αποστάσεως χειρισμών και 24ωρης λειτουργίας 
Εργαστήριο ελέγχου ποιότητας ζωοτροφών. Παράλληλα με το κεντρικό χημικο-μικροβιολογικό & μοριακό εργαστήριο «Η Πίνδος» διαθέτει ένα ακόμη σύγχρονο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας ζωοτροφών εγκατεστημένο στο Φυραματοποιείο (Πεδινή Ιωαννίνων). 
Εργοστάσιο Παραγωγής Οργανικού Εδαφοβελτιωτικού. Το εργοστάσιο βρίσκεται στην Κληματιά Ιωαννίνων και με την μέθοδο της αερόβιας ζύμωσης μετατρέπει την κοπριά των κοτόπουλων σε οργανικό φυσικό εδαφοβελτιωτικό κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.
Εργοστάσιο Αδρανοποίησης Υποπροϊόντων Σφαγείου. Το εργοστάσιο επεξεργάζεται και αδρανοποιεί όλα τα υποπροϊόντα του πτηνοσφαγείου και παράγει πτηνάλευρα και ζωικό λίπος. Το εργοστάσιο βρίσκεται στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων, κατασκευάστηκε το 1992 και εκσυγχρονίστηκε το 2009. Η ετήσια παραγωγή του είναι 5000 τόνοι πτηνάλευρο και 2000 τόνοι ζωικό λίπος. 

Δίκτυο διανομής 
 Η ΠΙΝΔΟΣ διαθέτει δικό της δίκτυο διανομής, πoυ προωθεί καθημερινά προϊόντα της σε 5000 σημεία σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει 15 υποκαταστήματα-κέντρα διανομής. 
 
Κοινωνική δράση 
 Με πλήρη επίγνωση του κοινωνικού της ρόλου η ΠΙΝΔΟΣ συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης. Συμβάλει συνεχώς και συμμετέχει αφιλοκερδώς, σε διάφορες δράσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα ενισχύοντας τη δράση των παρακάτω φορέων: Κιβωτός του Κόσμου, Σύλλογος Αγάπη, Νόστος, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, Δήμος Φαρσάλων, Ξενώνας Ελπίδα και Δήμος Μεταμόρφωσης.

newtimes.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!