Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» διατυπώθηκε προς την Περιφέρεια η
σύμφωνη γνώμη για τη διακήρυξη του έργου μεταφοράς των δικτύων της
ΔΕΥΑΙ για την κατασκευή της οδού Νιάρχου, με…
ανοιχτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό. Ο προϋπολογισμός, μετά τη σύνταξη της οριστικής μελέτης και
την έγκρισή της από τη ΔΕΥΑΙ, ανέρχεται σε 2.129.032,26 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α..

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!