Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30.09.2020. Κατάθεση απόψεων για θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως απο τον  Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Κοσμά.

1. Σχετικά με την κατασκευή κέντρου πολιτικής προστασίας. Στις
18.09.2020, εγκρίθηκε η κατασκευή 13 κέντρων πολιτικής προστασίας ως έργο ΣΔΙΤ,
ένα εκ των οποίων προβλέπεται να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει στο Δήμο μας.
Κρίνουμε σκόπιμο να εξεταστεί κατά προτεραιότητα η δυνατότητα στέγασης και
λειτουργίας του κέντρου αυτού στη θέση του …παλαιού πανεπιστημίου επί της οδού
Δομπόλη, μετά την εκ βάθρων ανακατασκευή του και με κατοχύρωση των
υφιστάμενων στοιχείων δόμησης, στα πλαίσια του προαναφερόμενου έργου και
καλούμε τη δημοτική αρχή να αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες. 
 2. Σχετικά με το έργο της ΔΕΥΑΙ με τίτλο: Προμήθεια, εγκατάσταση και
θέση σε λειτουργία συστήματος για τον έλεγχο των διαρροών δικτύου ύδρευσης
Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων. Καταθέσαμε τις απόψεις και συγκεκριμένα ερωτήματα στη
συνεδρίαση της 26ης 08.2020 (πριν από ένα μήνα). Δεν λάβαμε καμία απάντηση, ούτε
αντιληφθήκαμε κάποια πρωτοβουλία για την προώθηση της υλοποίησης του έργου.
Επειδή, η καθυστέρηση ξεφεύγει από τα όρια της ευγενικής υπενθύμισης της
εκκρεμότητας και μετατρέπεται σε έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη του έργου,
σήμερα καταθέτουμε ευθέως ερώτημα στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΙ και ζητούμε άμεση και
ειλικρινή απάντηση, χωρίς υπεκφυγές και επιτήδευση: 
Θα προχωρήσετε στην υλοποίηση του έργου, όπως είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, ΝΑΙ ή ΌΧΙ;

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!