Έγινε σήμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημαρχείο, η εκλογή του πρώτου προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του «Καλλικράτειου» Δήμου Άρτας. Πρόεδρος του Δ.Σ. Άρτας εκλέχθηκε ο Θωμάς Τσιρογιάννης από την παράταξη του Γ. Παπαλέξη με 31 ψήφους και 2 λευκά, αντιπρόεδρος ο Κώστας Τράμπας από την παράταξη του Γ. Παπαβασιλείου με 32 ψήφους και 1 λευκό και γραμματέας η Σπυριδούλα Τσίκου – Ευαγγέλου από την παράταξη της Όλγας Γεροβασίλη με 30 ψήφους και 3 λευκά. Ο Θ. Τσιρογιάννης τόνισε ότι επιδίωξή του θα είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση στις αποφάσεις που θα λαμβάνονται στο Δ.Σ. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημοτικούς συμβούλους για την εκλογή μου και την ανάδειξη στη θέση του προέδρου του νέου πλέον Καλλικράτειου Δήμου Αρταίων. Από τη θέση του προέδρου θα εργαστώ όσο μπορώ και με όλες τις δυνάμεις μου ώστε το νέο Δ.Σ. να αποφασίζει με όσο το δυνατό ευρύτερη συναίνεση και οι αποφάσεις να λαμβάνονται μετά από δημοκρατική διαδικασία και διάλογο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τα οποία θα αντιμετωπίζουμε ως ενιαίος πλέον Καλλικράτειος Δήμος Αρταίων. Θα προσπαθήσω όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητούνται στο Δ.Σ. να τυχαίνουν την ευρύτερη συναίνεση, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι να έχουν πλήρη ενημέρωση πριν τη συζήτηση στο Δ.Σ. των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ώστε με τον τρόπο αυτό να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα η επεξεργασία των θεμάτων, οι προτάσεις οι οποίες θα έρχονται στο Δ.Σ. να είναι ολοκληρωμένες και μέσα από τη σύνθεση των απόψεων των προτάσεων αυτών να μπορούμε να διατηρούμε το Δ.Σ. με όσο το δυνατόν ευρύτερη συναίνεση για τις αποφάσεις τις οποίες πρέπει να λαμβάνουμε για την ανάπτυξη πλέον του νέου Καλλικράτειου Δήμου Αρταίων».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!