Σε τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου “Αποκατάσταση-ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Κασσώπης Α’ φάση” προχώρησε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου επικαιροποιώντας τόσο οικονομικά μεγέθη όσο και την ημερομηνία λήξης της πράξης στις 30 Ιουνίου του 2021 αντί της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας που ήταν η 30η Σεπτεμβρίου του 2020. Να θυμίσουμε ότι με το συγκεκριμένο έργο προϋπολογισμού 1.290.00 ευρώ συμπληρώνονται οι υπάρχουσες υποδομές στην…
περιοχή του Αρχαίου Θεάτρου και γενικότερα στον αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενων παρεμβάσεων. Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν την επέκταση των υφιστάμενων δικτύων κοινής ωφέλειας, τη λήψη μέτρων προστασίας από τα όμβρια ύδατα και ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων, αποκαταστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο,και πολλές ακόμη παρεμβάσεις με τις οποίες θα βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα και η προσβασιμότητα του μνημείου καθώς και η ασφάλεια των επισκεπτών.Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!