Από την 1η Ιανουαρίου,έχουν τεθεί σε ισχύ τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ. Θα γίνουν αυξήσεις μέχρι 13,7 % και μειώσεις μέχρι 13,8 % για τα νοικοκυριά (ανάλογα με το κλιμάκιο της κατανάλωσης), ενώ θα υπάρξουν σημαντικές ελαφρύνσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.Για την οικιακή κατανάλωση η μέση μεταβολή των τιμών ανά τετράμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
-Από 0 – 800 κιλοβατώρες αύξηση 13,7 %.
-Από 801-1000 kwh αύξηση 2,6 %.
-Από 1001-1200 kwh αύξηση 2,7 %.
-Από 1201-1600 kwh αύξηση επίσης 2,7 %.
-Από 1601-2000 kwh αύξηση 1,6 %.
-Από 2001-3000 kwh μείωση 4,4 %.
-Από 3001 kwh και πάνω, μείωση 13,8 %.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!