Την πλήρη διαφωνία του με την κυκλοφοριακή πρόταση που έχει καταθέσει η Δημοτική Αρχή, και ειδικά με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου στην οδό Κύπρου, την κεντρική οδό της πόλης, εκφράζει και το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.
Το Επιμελητήριο εκτιμά ότι η υιοθέτηση τέτοιων ρυθμίσεων θα οδηγήσει σε …
καταστροφή την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης.
Επιπλέον, θεωρεί άστοχη στην παρούσα χρονική περίοδο ακόμη και την πιλοτική εφαρμογή των μέτρων, και τονίζει ότι αυτή δε θα πρέπει να υλοποιηθεί.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!