Αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων– αποχωρήσεων κατά 39.221 θέσεις μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα προκύπτει για τον μήνα Νοέμβριο του 2017, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος “Εργάνη”. Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 169.819, ενώ οι αποχωρήσεις σε 209.040. Αντίθετα το ισοζύγιο των…
ροών μισθωτής απασχόλησης του ενδεκαμήνου Ιανουαρίου– Νοεμβρίου 2017 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 128.230 νέες θέσεις εργασίας. Σε οτι αφορά την Ήπειρο το ισοζύγιο μεταξύ προσλήψεων και αποχωρήσεων είναι θετικό τόσο για το μήνα Νοέμβριο όσο και για το διάστημα από Ιανουάριο έως Νοέμβριο. Ειδικότερα το Νοέμβριο, στην Ήπειρο οι προσλήψεις υπερτερούν κατά 588 των απολύσεων.Στην Άρτα το ισοζύγιο είναι θετικό κατά 404 θέσεις και κατά 388 στα Ιωάννινα. Αντίθετα στην Θεσπρωτία το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 103 θέσεις, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στην Πρέβεζα με 51 περισσότερες απολύσεις από τις προσλήψεις. Αντίθετα το διάστημα από Ιανουάριο έως Νοέμβριο παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο για όλους τους Νομούς της Ηπείρου. Συγκεκριμένα στην Άρτα οι προσλήψεις ήταν κατά 609 περισσότερες από τις απολύσεις, στην Θεσπρωτία 174, στα Ιωάννινα 1823 και τέλος στην Πρέβεζας καταγράφηκαν 10.519 προσλήψεις έναντι 9.604 απολύσεων (θετικό ισοζύγιο 555 θέσεων).
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!