Απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.Πληροφορίες στο τηλέφωνο ….
2651091605 απο 10:00-15:00.
Για κατάθεση βιογραφικών η διεύθυνση είναι 7ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννινων-Αθηνων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!