Καλείστε να συμμετάσχετε με τηλεδιάσκεψη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει την 18η Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00’ με τα παρακάτω θέματα:
 ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση Μνημονίου Συνεννόησης Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ Δήμου και ΟΛΗΓ ΑΕ για την περιοχή του….
Δρεπάνου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
 ΘΕΜΑ 2ο
Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε επιχειρήσεις (Βιοτεχνίες – Βιομηχανίες) που λειτουργούν εκτός κοινότητας Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
 ΘΕΜΑ 3ο
Συζήτηση για τη σιδηροδρομική σύνδεση Ηπείρου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την εκμίσθωση τμήματος εμβαδού 4.000,00τ.μ. από το τεμάχιο με αριθμό διανομής 1 του Αγροκτήματος Φασκομηλιάς με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.
 ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση της με αριθμ. 33/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.
 ΘΕΜΑ 6ο
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων του Ν.4264/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4497/2017 (βεβαιώσεις παραγωγής αγροτικών προϊόντων σε παραγωγούς – πωλητές λαϊκών αγορών).
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!