Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με τους συναδέλφους του κ.
Μπουρχάν Μπαράν και κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη, κατέθεσαν ερώτηση προς τους
Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με την έλλειψη πρόνοιας
της Κυβέρνησης απέναντι στους επαγγελματίες των πληττόμενων κλάδων, αλλά και προς
τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, σχετικά με την αποπληρωμή των
τελών κυκλοφορίας.
Επισημαίνουν τη μεγάλη υλική βλάβη που έχουν υποστεί τόσο οι επαγγελματίες
πληττόμενων κλάδων (όπως ιδιοκτήτες φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων κ.λπ.) όσο και οι …εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης και των
επαναλαμβανόμενων απαγορευτικών. 

Η προσθήκη μιας ακόμα οικονομικής οφειλής στον ήδη επιβαρυμένο οικογενειακό
προϋπολογισμό φαντάζει δυσβάστακτη. Ενώ η Κυβέρνηση από την πλευρά της δεν έχει λάβει
καμία απόφαση είτε για μείωση των τελών κυκλοφορίας, είτε για την αποπληρωμή τους σε
δόσεις, είτε έστω για παράταση της αποπληρωμής, καθώς η εκπνοή της προθεσμίας, δηλαδή
το τέλος του έτους, πλησιάζει.
Οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής απευθυνόμενοι στους αρμόδιους Υπουργούς τους
ρωτούν αν θα δώσουν κάποια παράταση για την εξόφληση αυτής της υποχρέωσης και αν
έχουν προβλέψει μείωση ή και καταβολή σε δόσεις των τελών κυκλοφορίας για όλους
αυτούς που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια από την πανδημία.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!