Αναρτήθηκε πριν από λίγο το ΠΔ με το οποίο αποφασίστηκε η ανανέωση της θητείας του κ. αρχηγού της ΕΛΑΣ για ακόμη έναν χρόνο.
Ετσι, η κυβέρνηση ανανεώνει σύμφωνα με το ΦΕΚ που ήδη δημοσιεύτηκε εδώ και λίγη ώρα ,την εντολή στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. κ. Τσουβάλα, ο οποίος θα παραμείνει για
ακόμη ένα χρόνο στην ηγεσία της ΕΛΑΣ….

Αύριο το πρωί, αναμένεται η έναρξη των κρίσεων για τους 5 αντιστράτηγους.
Ο Ηπειρώτης Αρχηγός , δικαίως παραμένει στο τιμόνι της Ελληνικής Αστυνομίας έναν χρόνο ακόμη, με την χρήση του 2 συν 1, συνεχίζοντας την ήδη επιτυχημένη μέχρι σήμερα θητεία.
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 22 Ιανουαρίου 2018, μετά από
πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  άρθρου  36  παρ.1  του  ν.4249/2014,  όπως  τροποποιήθηκε με  το  άρθρο   34  του
ν.4361/2016,   η   θητεία   ως   Αρχηγού   της   Ελληνικής   Αστυνομίας,   του   Αντιστρατήγου
Τ σ ο υ β ά λ α   Κωνσταντίνου του Βασιλείου (ΑΓΜΣ.232212), μέχρι ένα (1) ακόμη έτος.

Αριθμός Βεβαιώσεως Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/
Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./ Υπουργείο Εσωτερικών :
1692 / 22-1-2018.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!