Με έκπληξη είδαμε την ανακοίνωση της Παράταξης «Ενότητα Πολιτών – Νέα
Γιάννενα» στα τοπικά μέσα για την αναστολή λειτουργίας των Παιδικών
Σταθμών του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
Σε απάντηση της ανακοίνωσης της παράταξης και προς ενημέρωση των
συμπολιτών σας παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία:

1. Η αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Μαρμάρων
αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. στις
20/10/2015, δηλαδή επί θητείας ως Δημοτικής Αρχής της Παράταξης
«Ενότητα Πολιτών – Νέα Γιάννενα». Ο λόγος της αναστολής της
λειτουργίας, όπως περιγράφεται από το πρακτικό της συνεδρίασης,
ήταν ότι υπήρχαν μόνο 3 νέες αιτήσεις εγγραφής για την σχολική
χρονιά 2015-2016.
Από τότε έως και σήμερα ο Παιδικός Σταθμός Μαρμάρων παρέμεινε σε
αναστολή.
2. Σε σχέση με την αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού
Δροσοχωρίου που πάρθηκε κατά πλειοψηφία στην συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020,
δεν υπήρξε τίποτα άλλο παρά η αποδοχή της εισήγησης της
Διεύθυνσης Παιδικής Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής στην οποία
αναφέρεται α) ότι ο Παιδικός Σταθμός Δροσοχωρίου στεγάζεται στο
Κοινωνικό κατάστημα με αύλειο χώρο την πλατεία του χωριού, χωρίς
την απαραίτητη τουαλέτα για τα νήπια β) ελάχιστος αριθμός
εγγεγραμμένων νηπίων (για την σχολική χρονιά 2019-2020 υπήρχαν 5
εγγραφές εκ των οποίων μία διαγραφή και καθ’ όλη την σχολική χρονιά
παρακολούθησαν ένα έως τρία νήπια).
Υπάρχουν τρία άτομα προσωπικό (παιδαγωγός, μαγείρισσα,
βοηθητικό προσωπικό) τα οποία θα απασχοληθούν σε άλλους
Παιδικούς Σταθμούς όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη.
Τέλος, να τονίσουμε ότι οι Παιδικοί Σταθμοί δεν είναι χώροι φύλαξης
των νηπίων αλλά χώροι διαπαιδαγώγησης και ψυχοκοινωνικής
ανάπτυξής τους και επομένως δομές με ένα ή δύο παιδιά δεν τηρούν
την σημαντική αυτή προϋπόθεση.

Στην απόφασή μας αυτή συνετέλεσε ένας επιπλέον παράγοντας ότι τα παιδιά
αυτά μπορούν εναλλακτικά να εγγραφούν στους Παιδικούς Σταθμούς της
Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας (Κατσικάς, Κουτσελιού, Λογγάδων).
Να
τονίσουμε ακόμα ότι υπήρξε αναστολή λειτουργίας και όχι παύση των
Παιδικών Σταθμών.
Απ’ όλα τα παραπάνω νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι η απόφαση μας έγινε
ύστερα από μεγάλη συζήτηση και ώριμη σκέψη χωρίς καμία διάθεση
αντιπαλότητας με την τοπική κοινωνία του Δροσοχωρίου.
Η διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. είναι να ενημερώνει
και να ακούει τις τοπικές κοινωνίες αλλά και να ακούει τα προβλήματα και τις
ελλείψεις των Τοπικών Κοινοτήτων.
Αυτό αποδεικνύεται από την ενημέρωση
που κάναμε την Παρασκευή 15 Μαΐου στην Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας,
στους τοπικούς Προέδρους των Κοινοτήτων για τις δομές και δράσεις του
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. αλλά και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.
Απ’ όλα αυτά φαίνεται ότι δεν πήραμε μια απόφαση «ελαφρά τη καρδία»
όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου της παράταξης αλλά με σοβαρότητα και
ώριμη σκέψη. Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε για όλες τις δομές που
υπάρχουν ή χρειάζεται να δημιουργηθούν με αντικειμενικά κριτήρια, διαφάνεια
και αίσθημα δικαιοσύνης.

 Εκ του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!