Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με τα
μέτρα προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου
κορωνοϊού COVID-19) στις 2 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00’
με τα παρακάτω θέματα: …

ΘΕΜΑ 1ο 
Τροποποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας της περιόδου 2014-2019. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 2ο 
Έγκριση Α’ Φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2020-2023. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 3ο 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2020. 
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 4ο 
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 330/2020 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. 
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 5ο 
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 333/2020 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. 
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 6ο 
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 358/2020 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου. 
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 7ο 
Έγκριση προσωρινής μετακίνησης του ΚΔΑΠ ΔΙΑΥΛΟΣ. 
-Εισηγήτρια: Βασιλική Τσώτου – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 8ο 
Έγκριση προσωρινής μετακίνησης του Κοινωνικού Φαρμακείου & του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγήτρια: Βασιλική Τσώτου – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 9ο 
Έγκριση της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων. 
-Εισηγήτρια: Βασιλική Τσώτου – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 10ο 
Έγκριση
της με αριθμ. 87/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού
καταστροφής υλικού του Νηπιαγωγείου Παραποτάμου. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 
ΘΕΜΑ 11ο 
Έγκριση
της με αριθμ. 88/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού
καταστροφής υλικού του 1ου Νηπιαγωγείου Γραικοχωρίου. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!