“Το ΔΣ του ΟΚΠΑΠΑ έλαβε κατά πλειοψηφία απόφαση αναστολής λειτουργίας των παιδικών σταθμών Μαρμάρων
και Δροσοχωρίου κατόπιν μιας εκτεταμένης διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του ΔΣ του ΟΚΠΑΠΑ και των
υπηρεσιακών παραγόντων, η οποία προκλήθηκε από ερωτήματα που έθεσε η εκπρόσωπος της παράταξης
Γιάννενα-Πολίτες για την Ανατροπή, κα. Μιτοπούλου Κατερίνα, σχετικά με το….
χρόνο επιλογής της συζήτησης και την
διαδικασία. Ζητήματα με τα οποία συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της παράταξης Ενότητα Πολιτών,
αναπτύσσοντας έτσι ένα σκεπτικό διαφορετικής διαχείρισης του θέματος με το οποίο όμως δεν συμφώνησε η
Διοίκηση αποδεχόμενη την σχετική εισήγηση ως είχε.
Το προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε στην έγκριση νέων εγγραφών και επανεγγραφών
παιδιών. Για ποιο λόγο δεν επιλέχθηκε να ολοκληρωθεί πρώτα αυτή η διαδικασία, να έχουμε νέα στοιχεία και μετά
να το συζητήσουμε; Εάν θα υπάρχουν παιδιά, που θα πάνε εφόσον προκαταβολικά τώρα αναστέλλεται η
λειτουργία των σταθμών. Ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας δεν αναφέρει ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό
παιδιών. Συνεπώς πέραν της παιδαγωγικής των παιδιών στην οποία αναφέρθηκε η Διοίκηση, υφίσταται και το
ζήτημα της στήριξης οικογενειών με μικρά παιδιά και μάλιστα εκτός του αστικού ιστού της πόλης, το οποίο συνιστά
πολιτική απόφαση. Η Διοίκηση εκτιμούμε ότι όφειλε να είχε καλέσει τους ενδιαφερόμενους πολίτες σε διάλογο,
όπου θα καταγράφονταν ανάγκες, θα αναλύονταν οι δυνατότητες και ακολούθως να είχε εισηγηθεί το θέμα, κάτι
το οποίο δεν έγινε. Αντί για αυτό, επιλέγει να στηρίξει με πρόσφατη ανακοίνωσης της μια βιαστική απόφαση.
Ο παιδικός σταθμός Μαρμάρων είναι σε αναστολή τα τελευταία χρόνια. Η περαιτέρω μετάθεση της ευθύνης της
απέναντι στην τοπική κοινωνία δε συνιστά έντιμη επιλογή. Η τοπική κοινωνία θα πρέπει οριστικά να γνωρίσει αν
έχει παιδικό σταθμό ή δεν έχει και για ποιους λόγους.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του παιδικού σταθμού Δροσοχωρίου δεν κρίνονται κατάλληλες αλλά η Διοίκηση
επιλέγει να μην απαντάει στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Η εισήγηση της θα έπρεπε να συνοδεύεται και
με το σκεπτικό είτε της αποκατάστασης του κτιρίου είτε ανεύρεσης νέου καταλληλότερου, εφόσον η τοπική
κοινωνία παρουσιάζει ανάγκες και επιθυμεί την διατήρηση του παιδικού τους σταθμού.
Σε μια σύγχρονη κοινωνία ενεργών πολιτών, πόσο μάλλον σε μια νέα εποχή, θα πρέπει και να προηγούνται
συμμετοχικές διαδικασίες και να παρέχονται τεκμηριωμένες με στοιχεία προσεγγίσεις των ζητημάτων πριν την
λήψη τέτοιων αποφάσεων”.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!