Με απόφαση του Δημάρχου Ζαγορίου Βασίλη Σπύρου ορίστηκαν οι νέοι
αντιδήμαρχοι για το υπόλοιπο της θητείας της δημοτικής αρχής, μέχρι
τον Αύγουστο του 2019.
Θεματικός αντιδήμαρχος για τους τομείς έργων, οικονομικών,
προμηθειών, περιβάλλοντος, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού ορίστηκε ο
δημοτικός σύμβουλος Άγγελος Αρμένης. Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα τις Δημοτικές Ενότητες Κεντρικού
Ζαγορίου και Παπίγκου τοποθετήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος
Δημήτρης Εξάρχου.
Τοπικός αντιδήμαρχος για τις …
Δημοτικές Ενότητες, Ανατολικού
Ζαγορίου και Βοβούσας αναλαμβάνει ο δημοτικός σύμβουλος
Κωνσταντίνος Παπακώστας. Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για την Δημοτική Ενότητα Τύμφης
παραμένει ο Μιχάλης Βλάχος. Οι τρεις νέοι αντιδήμαρχοι ορίστηκαν, αντίστοιχα, στις θέσεις των
Αγγελική Ράπτη, Σταύρου Τζόκα και Γιάννη Μητσόπουλου, τους
οποίους ευχαρίστησε για την προσφορά τους ο Δήμαρχος Βασίλης
Σπύρου
.
Σε δήλωσή του για την ανάληψη καθηκόντων από τους νέους άμεσους
συνεργάτες του, ο Δήμαρχος Ζαγορίου αναφέρει:
«Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει το έργο της με ανανέωση ως προς τα
πρόσωπα που αναλαμβάνουν καίρια πόστα διοίκησης του Δήμου.
Ωστόσο, η προσπάθεια της δημοτικής πλειοψηφίας είναι συλλογική για την
υλοποίηση του προγράμματος της παράταξης μας και την επίτευξη των
στόχων που θέσαμε, με βασικό μέλημα την εξυπηρέτηση των δημοτών και
την ανάπτυξη του Ζαγορίου. Εύχομαι καλή δύναμη στους νέους
αντιδημάρχους και επιτυχία στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!