Απαγορεύεται μέχρι το τέλος Μαΐου η αλιεία ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών σε όλα τα ποτάμια και τις λίμνες της Ηπείρου. Από την απαγόρευση εξαιρείται η πέστροφα. Η απόφαση απαγόρευσης της Περιφέρειας έχει στόχο την προστασία της …
αναπαραγωγής των ψαριών και των άλλων υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα υδάτινα οικοσυστήματα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!