Αντιδράσεις προκαλεί η αυξημένη προκαταβολής φόρου 55% την οποία καλούνται να καταβάλουν μισθωτοί και συνταξιούχοι στην περίπτωση που διαθέτουν εισόδημα από ακίνητα, αλλά και ευρύτερα οι αλλαγές στη φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια, τα οποία πλέον φορολογούνται αυτοτελώς, με συντελεστή 11% ή 33%.Σημειώνεται πως στον νόμο 4172/2013, τα εισοδήματα από ενοίκια αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ε ως εισόδημα από κεφάλαιο, ενώ στο άρθρο 39, ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Συγκεκριμένα ο νόμος αναφέρει τι θεωρείται ως εισόδημα από κεφάλαιο : «Το εισόδημα από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει στο
φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος, με τη μορφή μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων, καθώς και το εισόδημα από ακίνητη περιουσία.». Η αυτοτελής φορολόγηση των ενοικίων, έχει θεσμοθετηθεί από το 2012 και θα αφορά και τα εισοδήματα του 2013.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!