Κέντρο Μελέτης στην Άρτα!
Ποιότητα στην εκπαίδευση με τακτική ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους.

T. 2681400037 

Καθημερινή άρτια προετοιμασία των μαθημάτων
Επιπλέον Αγγλικά – Πληροφορική

Οικονομικά δίδακτρα – ευέλικτο πρόγραμμα – επιπλέον εκπτώσεις σε αδέλφια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΑΡΤΑ:
T. 2681400037 

Περιφερειακή Οδός Άρτας​ (δίπλα στην εφορία)
Ώρες εγγραφών 09:00 – 21:00 καθημερινά Δευτέρα με  Παρασκευή

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!