Συνεδριάζει την Κυριακή στις 19:30 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με τηλεδιάσκεψη και με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη:
ΘΕΜΑ 1ο Αποδοχή Επιχορηγήσεων – Τροποποίηση προϋπολογισμού και …
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2ο: Παροχή Γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Α.Π. Ηπείρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Προμήθεια 16 τάμπλετ και δωρεάν παραχώρηση για χρήση από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Γλυκής.

ΘΕΜΑ 4ο: Απευθείας εκμίσθωση των θέσεων στο υπ’ αριθμ. 21 τεμάχιο αγροκτήματος Γλυκής Δήμου Σουλίου, στις όχθες του ποταμού Αχέροντα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑ 5o: Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Σύσταση Επιτροπής ελέγχου αιτήσεων πληρωμής θέσης περιπτέρου σε αμεα/πολύτεκνους/πολεμιστές Κύπρου με εισοδηματικά κριτήρια.

ΘΕΜΑ 7ο: Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για όλους-Προγραμματισμός πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίησή τους την περίοδο 2020-2021.

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση της αριθμ. 177/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί: Έγκριση σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της ενταγμένης στο ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 πράξης « Κτίριο Βούλγαρη: Πολυχώρος Τέχνης, Ιστορίας, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης».

ΘΕΜΑ 10ο: Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!