40 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον από το Δήμο Πρέβεζας

Συγκεκριμένα, στην σημερινή του συνεδρίαση η Σύγκλητος του ΤΕΙ ενέκρινε το αίτημα του Διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας για παραχώρηση δύο αιθουσών διδασκαλίας και συγκεκριμένα μίας αίθουσας πληροφορικής και ενός γραφείου προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και στην Πρέβεζα.Η κατάθεση του αιτήματος έγινε από τον Πρόεδρο του…
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μετά την έγκρισή του από την Συνέλευση του Τμήματος.Σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας λειτουργούν σε Άρτα και Ιωάννινα ωστόσο δεδομένου ότι υπάρχουν περίπου 40 άτομα από το Δήμο Πρέβεζας που επιθυμούν να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο σχολείο ωστόσο δεν μπορούν να μετακινηθούν στην Άρτα η Γενικής Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης- σε συνεργασία με το σχολείο της Άρτας- έχουν ξεκινήσει την διαδικασία εξεύρεσης χώρου. Να θυμίσουμε ότι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν θεσμό και βασικό πυλώνα της δια βίου μάθησης και παρέχουν την δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευσης, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου γυμνασίου. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν δεύτερη ευκαιρία στην μάθηση και την ζωή αναπτύσσοντας δεξιότητες, διαμορφώνοντας αντιλήψεις , στάσεις και συμπεριφορές

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!