Με ανακοίνωση του το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας κάνει γνωστό ότι με το άρθρο 41 του ν 4508/2017 παρατείνεται από τη λήξη της έως 28.02.2018 η προθεσµία του άρθρου 52 παρ. 3 του ν. 4483/2017 (Α΄107) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε…
ρύθµιση οφειλών προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!