Με το ποσό των 54.000 ευρώ θα επιχορηγηθεί από την 6η ΥΠΕ το Νοσοκομείο Πρέβεζας σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο Διοικητής Γιάννης Καρβέλης. Η έκτακτη αυτή ενίσχυση αφορά την εκτέλεση εργασιών αποκατάσταση φθορών από οξείδωση του οπλισμού στα στηθαία εξωστών του Νοσοκομείου. Η αποκατάσταση αφορά τα μπαλκόνια του… Νοσοκομείου τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω της φθοράς από τον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!