Θα αφήσουν εκτός
επιχορήγησης ένα σημαντικό κομμάτι ειδικά αυτούς που δεν
απασχολούν προσωπικό
 

 Το πρόγραμμα: “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην  Περιφέρεια Ηπείρου” αποτελεί
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις Περιφέρειες. Ήδη έχει υλοποιηθεί
σε κάποιες περιοχές ενώ έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για την Περιφέρεια
Ηπείρου (συν. προϋπολογισμός για την περιφέρεια Ηπείρου 30.000.000€)
και όπως ήταν αναμενόμενο οι συνάδελφοι έδειξαν άμεσα ενδιαφέρον. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει τη μορφή της μη …επιστρεπτέας
Επιχορήγησης, δηλαδή δεν είναι δάνειο. Παρέχει κεφάλαιο κίνησης σε
επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 εργαζόμενους και αφορά
επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες με σκοπό την επιδότηση τμήματος των
λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης.
Παρά το γεγονός ότι δεν αποκλείονται από το πρόγραμμα οι
αυτοαπασχολούμενοι, τα κριτήρια που τίθενται θα αφήσουν εκτός
επιχορήγησης ένα σημαντικό κομμάτι ειδικά αυτούς που δεν
απασχολούν προσωπικό (όσο περισσότερους εργαζόμενους απασχολεί
μια επιχείρηση, τόσο περισσότερη βαθμολογία παίρνει) ή με πολύ μικρό
κύκλο εργασιών. 
Οι εκτιμήσεις των ειδικών οικονομολόγων μιλάνε ότι σε
όλη την Ήπειρο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθούν
δε θα ξεπεράσει το 10% του συνόλου. Γίνεται έτσι φανερό ότι το ύψους
του προϋπολογισμού είναι πολύ κάτω από τις απαιτήσεις.
Τέτοιου είδους μέτρα, όπως το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορεί να
δώσουν μια ανάσα σε ένα τμήμα εμπόρων και επαγγελματιών, όμως είναι
ανεπαρκή και προσωρινού χαρακτήρα. Δεν δίνουν λύσεις στην επιδείνωση
της θέσης των αυτοαπασχολούμενων ως συνέπεια της καπιταλιστικής
κρίσης, της πτώσης του τζίρου, της αναδουλειάς, της συμπίεσης από τα
μονοπώλια, σε τελευταία ανάλυση δε μπορούν να αντιστρέψουν τις
νομοτέλειες του συστήματος και του άνισου ανταγωνισμού μικρών και
μεγάλων κεφαλαίων.
Ταυτόχρονα όμως επισημαίνουμε ότι, από τους ίδιους τους όρους
εφαρμογής του, ουσιαστικά πετάγονται εκτός του προγράμματος οι πιο
μικροί, οι α/α χωρίς προσωπικό και με μικρούς τζίρους και θέτουμε το
ζήτημα ότι είναι ανάγκη να αλλάξουν τα κριτήρια ώστε να έχουν
προτεραιότητα οι μικροεπαγγελματίες και οι α/α χωρίς προσωπικό
για τη μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δίνει το πρόγραμμα αυτό.
Οι μικροεπαγγελματίες, θα έπρεπε να έχουν προτεραιότητα, ιδιαίτερα
εκείνοι που έχουν εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ, γιατί διατρέχουν τον
μεγαλύτερο κίνδυνο ιδιαίτερα τώρα που βρισκόμαστε σε 2 ο lock down.
Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα χρήματα των προγραμμάτων ενίσχυσης
των αυτοαπασχολούμενων μέσω ΕΣΠΑ προέρχονται από τη σκληρή και συνεχή

φορολόγηση τόσο των μικροεπαγγελματιών όσο και του εργαζόμενου λαού
και με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνονται και κατανέμονται όπου
αποφασίζουν κάθε φορά ΕΕ και κυβερνήσεις.
Παράλληλα διεκδικούμε μόνιμες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της
ανακούφισης των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών επαγγελματιών
όπως: 

 Επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ ως τη μόνη
αποδεκτή λύση που μπορεί να περιορίσει σε ένα βαθμό τις συνέπειες
των αντιλαϊκών πολιτικών και να εξασφαλίσει τη στοιχειώδη λειτουργία
των μικροεπιχειρήσεών μας. 
 Κατάργηση χαρατσιών όπως ο ΕΝΦΙΑ, το τέλος επιτηδεύματος, αλλά και
δραστική μείωση των απαράδεκτων και άδικων έμμεσων φόρων που
κατατρώνε το εισόδημα της λαϊκής οικογένειας. 
 Διαγραφή τόκων, προστίμων, 30% των υπόλοιπων χρεών στην εφορία
και τις τράπεζες που συσσωρεύτηκαν ως αποτέλεσμα της προηγούμενης
κρίσης, αλλά και των αντιλαϊκών πολιτικών που τη συνόδευσαν. 50%
για όσους έκλεισαν την επιχείρησή τους. 
 Απαλλαγή των α/α από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης για
όσο διάστημα κρατούν τα μέτρα περιορισμού, χωρίς απώλεια
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Διαγραφή τόκων και προστίμων για τα
χρέη ατομικής ασφάλισης, κατάργηση της εισφοράς υγείας και των
χρεών που προκύπτουν από αυτή.
  Άμεση αποκατάσταση των συντάξεων και απόδοση 13ης – 14ης
σύνταξης. Να καταργηθεί εδώ και τώρα ο νόμος Βρούτση – Αχτσιόγλου. 
 Αναστολή όλων των δανειακών υποχρεώσεων, δόσεων και ρυθμίσεων
στις τράπεζες, για όλους τους α/α και τα λαϊκά στρώματα, χωρίς όρους
και προϋποθέσεις, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Αρκετά ταΐσαμε τις
τράπεζες. 
 Αναστολή των ρυθμίσεων για οφειλές προς τη ΔΕΗ ή άλλους ιδιώτες
παρόχους και προς άλλες πρώην ΔΕΚΟ μέχρι το Σεπτέμβρη. Φθηνότερο
τιμολόγιο σε φως, νερό, τηλέφωνο για τους α/α και τα λαϊκά στρώματα.
  Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, κατασχέσεις,
πλειστηριασμοί κλπ. Απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.
Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού για τους α/α. 
  Απαλλαγή όλων των α/α από δημοτικά τέλη για 6 μήνες. Απαλλαγή από
τα ενοίκια όσων μισθώνουν δημοτικές ή κρατικές εγκαταστάσεις και
παραμένουν κλειστοί με κρατική απόφαση.  
 Χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όλους τους επαγγελματίες που
έκλεισαν ή θα κλείσουν την επιχείρησή τους χωρίς άλλους όρους και
προϋποθέσεις.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!