Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών μετά την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κατσάρη Πέτρου, αποφάσισε την σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο Φιλιατών όσων αυθαίρετα κατέχουν ή κατοικούν στο κτίριο του πρώην δημοτικού σχολείου – ξενώνα Πλατάνου, με το οικόπεδό του, που βρίσκεται …
στην Κοινότητα Πλατάνου, δεδομένου ότι το ακίνητο αυτό ανήκει κατά χρήση, νομή και κατοχή στο Δήμο Φιλιατών.
Ο Δήμος έχει στην κυριότητά του όλα τα σχολικά κτίρια με τα οικόπεδά τους, μεταξύ αυτών και το πρώην δημοτικό σχολείο Πλατάνου, που είναι διαμορφωμένο σε ξενώνα.
Τους χώρους του δημοτικού αυτού κτιρίου έχει καταλάβει αυθαίρετα και παράνομα και χρησιμοποιεί ως παραθεριστική κατοικία του, παρακρατώντας τα κλειδιά, ο Θ.Π., κάτοικος Πύργου Ηλείας, παρά δε τις επανειλημμένες οχλήσεις μας τόσο προφορικά όσο και με την επίδοση εξωδίκου την 13-3-2020, σε εφαρμογή της με αριθ. 25/2020 απόφασης της Ο.Ε. του δήμου, δεν έπαυσε την κατάληψη ούτε μας παρέδωσε τα κλειδιά.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!