Η 1η Συνάντηση της Συμβουλευτικής- Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα
Πρωτογενούς Τομέα που συστήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτης 24 Ιανουαρίου και ώρα 14:00 στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου “Αθανάσιος Τσακάλωφ”.
Στην πρώτη Συνάντηση της Επιτροπής θα…
συμμετέχει και ο Δήμαρχος,Θωμάς
Μπέγκας
.
Πέραν της γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων για θέματα του Πρωτογενή Τομέα,
θα υπάρξει συζήτηση και κατάθεση προτάσεων με στόχο να συμβάλλουν στην
αγροτική ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!