Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 7 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 1 θέμα στην ημερήσια διάταξη:
Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2019.
Μια ώρα μετά θα ακολουθήσει νέα συνεδρίαση με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη:…ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση έκθεσης εκκαθαριστή χρονικής περιόδου 16-03-17/15-03-2020 ( πρώην) Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ 3o: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μετατροπή της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ σε αναπτυξιακό οργανισμό και συμμετοχή στο ΜΚ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020).

ΘΕΜΑ 4o: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης ενός ανεμολογικού ιστού (40) μέτρων στη θέση «Σπάθες» επί της δημοτικής έκτασης Τ.Κ. Φροσύνης.

ΘΕΜΑ 5o: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση κυψελών μελισσοκομίας.

ΘΕΜΑ 6o: Αποδοχή απόφασης 2ης τροποποίησης της πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουλίου» με κωδ. Ο.Π.Σ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και έγκριση απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα.

ΘΕΜΑ 7o: Δωρεά Πυροσβεστικού υλικού στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 8o: Καθορισμός ύψους αντιτίμου από τους ωφελούμενους των προγραμμάτων άθλησης για όλους, περιόδου 2020-2021 και καθορισμός των Γενικών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 9o: 1 ) Αποδοχή ή μη αιτημάτων περί μείωσης μισθώματος 2)Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας για την Διάθεση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ( ΣΗΔΕ ) ΙΡΙΔΑ της Πολεμικής Αεροπορίας , μέσω υπηρεσίας Κυβερνητικού Νέφους ( G-Cloud ) στον Δήμο Σουλίου και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο Σουλίου για την υπογραφή και για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια για την υλοποίησή του μνημονίου συνεργασίας. 3) Αποδοχή ή μη αιτημάτων περί μείωσης μισθώματος ( υπεκμίσθωση)

ΘΕΜΑ 10o: Περί αύξησης ωρών των απασχόλησης των καθαριστριών που προσλήφθηκαν σε σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!