Μετά και την απομάκρυνση του εργοταξιακού υποστηρικτικού χώρου, καθώς και τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους, σε λειτουργία δίδεται η δακτυλοειδής αποβάθρα μήκους 197,60 μ. τμήμα των έργων της Β’ Φάσης του Νέου Λιμένα. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη προσέγγιση και πλέον η αποβάθρα θα εξυπηρετεί κανονικά την καθημερινή λειτουργία του λιμένα προσφέροντας…
ασφαλή πλαγιοπρυμνοδέτηση. Ένα ακόμη έργο μπαίνει σε πλήρη λειτουργία ενισχύοντας την ασφαλή προσέγγιση και παραμονή πλοίων. Οι χερσαίοι χώροι και οι λιμενικές υποδομές που προστέθηκαν με τα έργα της Β’ Φάσης επιτρέπουν την καλύτερη οργάνωση υπηρεσιών. Τα έργα της Γ’ Φάσης που προχωρούν κανονικά θα ενισχύσουν και θα προσδώσουν ένα ακόμη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας τόσο μέσα από νέες υποδομές όσο και με τα κατάλληλα μέτρα, με τη συνεχή συντήρηση αλλά και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων υποδομών, στοχεύει στην βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους χρήστες του λιμένα και την ποιοτική εξυπηρέτηση της μεταφορικής ζήτησης, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας στις μεταφορές. Σελίδα 1 από 1ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.Ταχ. Δ/νση: Νέος Λιμένας ΗγουμενίτσαςΚεντρικός Επιβατικός ΣταθμόςΤ.Κ: 46100 – ΗγουμενίτσαΤηλ: 26650 – 99300Fax: 26650 – 99330Ηγουμενίτσα, 14/01/2020ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣε λειτουργία η δακτυλοειδής αποβάθρα της Β’ Φάσης του Νέου ΛιμέναΜετά και την απομάκρυνση του εργοταξιακού υποστηρικτικού χώρου, καθώς και τους απαραίτητουςτεχνικούς ελέγχους, σε λειτουργία δίδεται η δακτυλοειδής αποβάθρα μήκους 197,60 μ. τμήμα τωνέργων της Β’ Φάσης του Νέου Λιμένα.Το Σάββατο 11 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη προσέγγιση και πλέον η αποβάθραθα εξυπηρετεί κανονικά την καθημερινή λειτουργία του λιμένα προσφέροντας ασφαλήπλαγιοπρυμνοδέτηση. Ένα ακόμη έργο μπαίνει σε πλήρη λειτουργία ενισχύοντας την ασφαλήπροσέγγιση και παραμονή πλοίων.Οι χερσαίοι χώροι και οι λιμενικές υποδομές που προστέθηκαν με τα έργα της Β’ Φάσης επιτρέπουντην καλύτερη οργάνωση υπηρεσιών. Τα έργα της Γ’ Φάσης που προχωρούν κανονικά θα ενισχύσουνκαι θα προσδώσουν ένα ακόμη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας τόσο μέσα από νέες υποδομές όσο και με τα κατάλληλα μέτρα,με τη συνεχή συντήρηση αλλά και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων υποδομών, στοχεύει στηνβελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους χρήστες του λιμένα και την ποιοτική εξυπηρέτηση τηςμεταφορικής ζήτησης, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας στις μεταφορές.
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!