Σε απαγόρευση της αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης οστρακοειδών (μυδιών κλπ) που προέρχονται από τη ζώνη δίθυρων μαλακίων στο Μάζωμα προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.Αιτία της απαγόρευσης είναι η εμφάνιση βιοτοξίνης πάνω από τα επιτρεπτά όρια με βάσει τις μετρήσεις που πραγματοποιεί η Εργαστηριακή Μονάδα Θαλασσίων Τοξικών Μικροφυκών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για…
την παρουσία τοξικών ή και δυνητικά τοξικών μικροφυκών. Η απόσυρση αφορά την παρτίδα οστρακοειδών που έχουν αλιευθεί ή συλλεχθεί στη συγκεκριμένη ζώνη από 8/1/2020 και μετά ενώ ισχύει μέχρι την έκδοση νέας απόφαση άρσης της απαγόρευσης. Να θυμίσουμε ότι η εμφάνιση βιοτοξίνης είναι ένα συχνό φαινόμενο το οποίο δε σχετίζεται με ρύπανση της περιοχής αλλά με φυσικούς παράγοντες ενώ η ισορροπία του οικοσυστήματος επανέρχεται σε λίγες μέρες.Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!