Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Π.Ε Πρέβεζας η διαδικασία δημοπράτησης του έργου “΄Αρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων -τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε Πρέβεζας” προϋπολογισμού 208.455,67 ευρώ. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών με σκοπό τη μείωση πιθανότητας εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού και άρσης προσχώσεων που… έχουν συσσωρευτεί σε κοίτες ρεμάτων στην Π.Ε Πρέβεζας με ταυτόχρονους καθαρισμούς αυτών .Θα απομακρυνθούν κλαδιά και άλλα φερτά υλικά που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού ή δημιουργούν φράγματα ανάσχεσης κατά τις περιόδους αιχμής, θα πραγματοποιηθούν έργα προστασίας από διαβρώσεις και γενικότερα θα γίνουν παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!