“Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής περιόδου ευχόμαστε στους μαθητές,
στους διδάσκοντες και στις οικογένειές τους να είναι υγιείς, να εργάζονται και να
συνεργάζονται με επιδίωξη την πνευματική καλλιέργεια, την σωματική ευρωστία και την …
κοινωνική πρόοδο των παιδιών μας.
Ανεξαρτήτως των συνθηκών, η επιδίωξη και ο πρωτεύων στόχος θα παραμένει
πάντα ίδιος: H καλλιέργεια των παιδιών μας.
 Ούτε τέχνη ούτε σοφίη εφικτόν, εάν μη μάθη τις.
(Δημόκριτος)”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!